Asketa

Nejváženější člen týmu.

Asketa a moje četné koníčky

Z mých četných koníčků se nejvíce podílím na lodním modelářství. Jednak výrobou maket a také rádiem řízených modelů.

Fotografování je mým koníčkem již od dětství, kdy jsem vyzkoušel různé fáze od dírkových komor, přes deskové přístroje, až k digitální fotografii. Nyní jsem k tomu přidal ještě video a výrobu krátkých filmů z různých oborů. Výsledky mé práce můžete shlédnout na těchto stránkách. Zajímá mě hlavně problematika modelářství, motorových kol, kynologie a taky krátké dokumenty ze života přátel a rodiny.

Průřez mojí fotografickou tvorbou jsem shrnul v dokumentu Bloudění 1 - 3 díl.

Některé filmy s modelářskou i jinou tematikou jsou ke zhlédnutí na Youtube pod uživatelem biografasketa.

Nyní již netrpělivě vyhlížím přicházející jaro,abych mohl provětrat svůj fotoaparát a kameru na našich dalších společných akcích :-)